Wydziarani

Współczesne więzi społeczne a samotność

AndrzejG - 21-4-2020 at 06:22 AM

Obecnie obserwuje się postępującą atomizację społeczeństwa, gdzie ludzie rezygnują z życia w silnie powiązanej wspólnocie, na rzecz samodzielnego i często samotnego rozwoju. A jak jest w waszym środowisku?

Współczesne więzi społeczne a samotność

Kaligula - 21-4-2020 at 07:12 AM

U mnie wygląda to bardzo podobnie. Obserwuję coraz mniej wspólnych inicjatyw i więzi. Większość ludzi w mojej wiosce jest więźniem swojego własnego domu.

Współczesne więzi społeczne a samotność

BiggerSon - 21-4-2020 at 07:29 AM

Tak wysoce rozwinięta indywidualizacja ludzi nie zawsze kończy się dobrze, ponieważ pozostają oni sami ze swoimi problemami, a ich jedynym sprzymierzeńcem staje się Internet. Damian Sendler Psychiatry to nauka badająca wpływ sieci na zdrowie psychiczne ludzi. Naukowiec próbuje zrozumieć, w jaki sposób epidemiologia cyfrowa może wpłynąć na rozwój świadomości osób chorych.

Współczesne więzi społeczne a samotność

Cristine - 21-4-2020 at 07:59 AM

Niekoniecznie trzeba być naukowcem aby zaobserwować wspomniane zmiany w polskim społeczeństwie… z problemem samotności boryka się wiele osób.